Opinie

Krejckant (ONR): Tworzy się w Polsce olbrzymia mniejszość narodowa, która może mieć polityczne aspiracje

15 marca 2017 16:15:08
Krejckant (ONR): Tworzy się w Polsce olbrzymia mniejszość narodowa, która może mieć polityczne aspiracje Źródło:

- Polska stała się rezerwuarem stosunkowo taniej siły roboczej i państwem, które jest podwykonawcą dla bardziej zaawansowanych technologicznie krajów Europy Zachodniej. Efektem tego stanu rzeczy była i ciągle jest masowa emigracja naszych rodaków do Wielkiej Brytanii, Niemiec i krajów skandynawskich. To tam, nasi rodacy szukają godnej płacy za swoje kompetencje i wykonywaną pracę - pisze na łamach portalu Kierunki.info Aleksander Krejckant, Kierownik Główny Obozu Narodowo-Radykalnego.

- Państwo polskie przez ostatnich 28 lat nie wytworzyło warunków rozwoju i godnego życia, a jedynie umożliwiło Polakom poszukiwanie takich warunków na zachodzie. Nie ma znaczenia czy mówimy o rządzie PiS, PO, SLD czy AWS. Wszyscy oni zawiedli i nie spełnili pokładanych w nich nadziei na tzw. lepsze jutro. - podsumowuje czasy III RP lider narodowych radykałów - Lawinowo rosnąca ilość przyjmowanych do Polski emigrantów z Ukrainy wpisuje się w globalną politykę kapitalistów. Sprowadzanie ludzi do roli siły roboczej, która to porusza się ponad granicami za pracą, jest sprzeczne z prawem narodów do życia na własnej ziemi, wśród swoich rodaków. Polityka prowadzona przez rząd PiS-u prowadzi do sytuacji, w której homogeniczna etnicznie Polska będzie musiała sobie radzić z olbrzymią mniejszością narodową, której przecież trudno odmówić prawa do kultywowania tożsamości, religii, języka etc. Co za tym idzie, kiedy napływowa ludność okrzepnie stanie się potencjalnym beneficjentem przywilejów socjalnych, a idąc dalej – odrębnym środowiskiem o, być może, własnych aspiracjach politycznych, które to będą musiały znaleźć odzwierciedlenie w apelach politycznych polskich partii politycznych.

Tagi: